Kontakti

mazpulki [at] inbox.lv

Atrašanās vieta

Ezermalas iela 28, Rīga, LV – 1014

Kontaktpersona: padomes priekšsēdētāja Randa Medne,

Atbildīgā sekretāre: Ilze Jukņēviča

Biedrības mērķi : veicināt pilnvērtīgu personības attīstību, palīdzot bērniem un jauniešiem sagatavoties patstāvīgai darba dzīvei un integrācijai strauji mainīgā sabiedrībā; iesaistīt bērnus un jauniešus harmoniskas, sakoptas vides veidošanā un līdzsvarotas attīstības veicināšanā savā pagastā, pilsētā, valstī; veicināt jauniešu iniciatīvu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.

 

Valkas novadā darbojas:
11.Valkas mazpulks

Kontaktpersona : vadītāja Viktorija Maļukova

Tālrunis: +371 29939904

E-pasts: viktorija.malukova@valka.lv

Adrese: Semināra iela 27, Valka, LV-4701

 

687. Ērģemes mazpulks

Kontaktpersona: vadītāja Agija Reiniece

Tālrunis: +371 64725338

E-pasts: agy_74@inbox.lv

Adrese: Ērģemes pamatskola, Ērģemes pagasts, Valkas novads, LV – 4711

 

239.Kārķu mazpulks

Kontaktpersona: vadītāja Ģertrūde Ābele

Tālrunis: +371 64728148

E-pasts: gabele22@inbox.lv

Adrese: Kārķu pamatskola, Kārķu pagasts, Valkas novads, LV – 4716

 

367.Vijciema mazpulks

Kontaktpersona: vadītāja Anita Lotiņa

Tālrunis: +371 64728179

E-pasts: anlot@inbox.lv

Adrese: Vijciema pamatskola. Vijciema pagasts, Valkas novads, LV -4733