Kontakti

valkasinicgrupa [at] inbox.lv
  • Kontaktpersona: Aivo Vārs
  • Darbības mērķis: Veicināt un atbalstīt Valkas novada iedzīvotāju iesaistīšanos novada attīstībā, rosināt viņus aktīvi piedalīties novada saimnieciskajā un ekonomiskajā nozarē, izstrādāt un realizēt stratēģiju ilgtspējīgai Valkas novada attīstībai, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus, attīstīt sadarbību starp valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot Valkas novada attīstību, veicināt nozaru sadarbības tīkla veidošanos, koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos un intelektuālos resursus biedrības mērķu sasniegšanai, pārstāvēt Valkas novada iedzīvotāju intereses vietējā, nacionālajā un starptautiskā līmenī.