Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētājs: Māris Zālītis
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Toms Simtiņš
 • Komisijas sekretāres: Mārīte Valtiņa, Ivita Aumeistere
 • Komisijas locekļi:
  • Vents Armands Krauklis
  • Viesturs Zariņš
  • Andris Dainis
  • Viktors Kaņepe
  • Jānis Anže