Komisijas sastāvs:

  • Komisijas priekšsēdētājs: Rolands Rastaks
  • Komisijas locekļi:
    • Gita Avote
    • Unda Ozoliņa
    • Sandra Pilskalne
    • Irina Ziemiņa