Komisijas sastāvs:

  • Komisijas priekšsēdētājs: Valdis Šaicāns
  • Komisijas locekļi:
    • Ingars Siliņš
    • Gints Stālmeisters
    • Ritvars Ozoliņš
    • Agnis Birkavs