Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētājs: Kristaps Sula
 • Komisijas locekļi:
  • Lāsma Engere - komisijas sekretāre
  • Viesturs Zariņš
  • Jānis Anže
  • Valda Empele
  • Jānis Vindēls
  • Aida Indusa