Kontakti

karlisalbergs [at] hotmail.com

Atrašanās vieta

Līvu iela 6A, Valka
  • Kontaktpersona: Kārlis Albergs
  • Darbības mērķis:Savā darbībā balstās uz ANO Vispārējās cilvēka tiesību deklarācijas, ANO Starptautiskā Pakta par pilsoņu un politiskajām tiesībām, Eiropas drošības un sadarbības apspriedes Helsinku Nobeiguma akta, Vīnes Nobeiguma dokumenta principiem un Latvijas Republikas Satversmi, lai risinātu visus ar politiskajām represijām saistītos jautājumus.