Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētājs un sekretārs: Ingars Siliņš
 • Komisijas locekļi:
  • Jānis Anže
  • Jānis Jaunslavietis
  • Didzis Punāns
  • Edmunds Juškevičs
  • Kristaps Sula
  • Arnis Čams