Kontakti

info [at] sirdsatsauciba.lv

Atrašanās vieta

Pumpura iela 2, Valka, Valkas novads, LV-4701
  • Kontaktpersona: Lāsma Egle (Tel.nr. +371 22002107), Indra Krūkliņa (Tel.nr. +371 29191618)
  • Darbības mērķis: piesaistot fizisko un juridisko personu ziedojumus un dāvinājumus, kā arī gūstot peļņu no saimnieciskās darbības, sekmēt labklājības izaugsmi, atbalstot Valkas novada un citu Latvijas novadu iedzīvotājus - nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas,  kā trūcīgas un maznodrošinātās ģimenes, cilvēkus ar īpašām vajadzībām, bezdarbniekus, daudzbērnu un nepilnās ģimenes u.c. Finansēt vai īstenot sabiedrībai nozīmīgas iniciatīvas sociālajā sfērā, izglītībā, vidē un citās sfērās nozīmīgu sociālu problēmu risināšanai. Veidot sadarbību ar citām nevalstiskām organizācijām Latvijā un ārvalstīs.