Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētājs: Viesturs Zariņš
 • Komisijas locekļi:
  • Lāsma Engere - komisijas sekretāre
  • Agris Simulis
  • Aida Indusa
  • Kristaps Sula
  • Andra Everte
  • Agnis Birkavs