Kontakti

kristine.ganina [at] valka.lv
  • Kontaktpersona: Kristīne Ganiņa
  • Darbības mērķis: Veicināt radošu, saturīgu, uz personības attīstību orientētu Valkas pagasta iedzīvotāju darbību. Veicināt sadarbību starp iedzīvotājiem un Valkas pagasta, pilsētas un novada pašvaldību institūcijām. Sekmēt pagasta iedzīvotāju sadarbību valsts robežās un pārrobežu sadarbību - izglītības, zinātnes, kultūras, sporta, tūrisma u.c. sfērās. Papildināt pagasta iedzīvotāju zināšanas organizatoriskajā, projektu plānošanas, realizācijas darbā.