Komisijas sastāvs:

  • Komisijas priekšsēdētāja: Madara Birča
  • Komisijas locekļi:
    • Aleksandrs Golubovs - komisijas sekretārs
    • Līga Šķepaste
    • Viktors Bavins