Komisijas sastāvs:

  • Komisijas priekšsēdētāja: Aija Oliņa
  • Komisijas priekšsēdētājas vietniece: Kristīne Klaipa
  • Komisijas sekretāre: Inta Markova
  • Komisijas locekļi:
    • Diāna Jūga
    • Romina Meļņika
    • Ramona Lapiņa