Komisijas sastāvs:

  • Komisijas priekšsēdētājs: Viesturs Zariņš
  • Komisijas locekļi:
    • Aleksandrs Golubovs - komisijas sekretārs
    • Jānis Anže
    • Valdis Šaicāns
    • Gints Stālmeisters