Komisijas sastāvs:

  • Komisijas priekšsēdētājs: Valdis Šaicāns
  • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
  • Komisijas sekretāre: Inguna Medne
  • Komisijas locekļi:
    • Andris Bratčikovs
 Mēnesis Darba kārtība
Janvāris 18.01.2024.

29.01.2024.

Februāris

06.02.2024.

20.02.2024

Marts

25.03.2024.

Aprīlis

12.04.2024.