Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētāja: Gita Avote 
 • Komisijas locekļi:
  • Vents Armands Krauklis
  • Vilmārs Vesingi
  • Unda Ozoliņa
  • Rolands Rastaks
  • Toms Simtiņš
  • Arita Ārgale
  • Irina Ziemiņa