Komisijas sastāvs:

  • Komisijas priekšsēdētājs: Valdis Šaicāns
  • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Jānis Vindēls
  • Komisijas locekļi
    • Sandra Kažociņa - komisijas sekretāre
    • Toms Simtiņš
    • Līga Šķepaste
 Mēnesis Darba kārtība
Janvāris 23.01.2024.