Kontakti

dacelan [at] inbox.lv

Atrašanās vieta

Raiņa iela 28A, Valka
 • Kontaktpersona: Dace Langenfelde
 • Darbības mērķis:
  • veicināt ģimeņu aktīvāku iesaistīšanos bērnu izglītības interešu aizstāvībā un pārstāvībā, neatkarīgi no bērnu nacionālās, rasu, sociālās, reliģiskās un dzimumu piederības, kā arī neatkarīgi no viņu fiziskās un mentālās attīstības līmeņa.
  • Iestāties par bērnu tiesību aizsardzību, drošību un veselību, vajadzībām un interesēm, veicināt skolas vides pieejamību bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām.
  • Sniegt materiālu, finansiālu un citu palīdzību, lai paaugstinātu mācību un audzināšanas procesa līmeni un uzlabotu izglītības iestādes materiāltehnisko bāzi.
  • Piedalīties kultūras un sporta dzīves veicināšanā un atbalstīšanā, organizējot nometnes, seminārus, apmācības un citus atbalsta pasākumus.
  • Piedalīties NVO sadarbības programmās. Aktivizēt visus ģimenes locekļus paust savu viedokli par izglītības jautājumiem pašvaldības un valsts iestādēm.
  • Iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, piesaistīt biedrības biedru, sponsoru un labvēļu ziedojumus un mērķdotācijas biedrības mērķu sasniegšanai.