Komisijas sastāvs:

  • Komisijas priekšsēdētāja: Ramona Lapiņa
  • Komisijas locekļi:
    • Gunta Dance
    • Ingrīda Vīlistere
    • Andra Morīte
    • Līga Putriņa