Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētājs: Rolands Rastaks
 • Komisijas locekļi:
  • Mārīte Valtiņa - komisijas sekretāre
  • Inese Gaile
  • Vilnis Vilguts
  • Arita Ārgale
  • Ramona Lapiņa
  • Romina Meļņika