Komisijas sastāvs:

  • Komisijas priekšsēdētājs: Valdis Šaicāns
  • Komisijas locekļi:
    • Aleksandrs Golubovs - komisijas sekretārs
    • Gints Stālmeisters
    • Māris Zālītis
    • Daira Zalužinska