Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētājs: Vents Armands Krauklis
 • Komisijas locekļi:
  • Jānis Vindēls - komisijas sekretārs
  • Jānis Anže
  • Lāsma Engere
  • Kristaps Sula
  • Māris Pandalons