Atrašanās vieta

Ausekļa iela 1, Valka
 • Kontakpersona: Vents Armands Krauklis
 • Darbības mērķis
  • Veicināt kultūras, izglītības un sporta procesa attīstību cilvēka dzīves garumā;
  • Veicināt intensīvus atbildīgas, demokrātiskas sabiedrības veidošanās procesus, sekmējot integrēšanos Eiropas Savienībā palīdzēt veidot pilsonisku, izglītotu, pārtikušu, stabilu sabiedrību cilvēkam draudzīgā vidē;
  • Saglabāt, pilnveidot un veicināt bērniem un jauniešiem iespējas iegūt kvalitatīvu kultūras, sporta, mūzikas un mākslas profesionālās ievirzes izglītību, radošu izaugsmi un profesionālo attīstību.
  • Izstrādāt un realizēt projektus;
  • Veidot saziņas telpu dažādām sabiedrības grupām, lai atklātu, izstrādātu, pilnveidotu un saskaņotu dažādas idejas un u.c. piedāvājumus, kuri varētu sekmēt sabiedrisko integrāciju;
  • Veicināt pilsonisko attīstību, sabiedrības aktivitāti un pašorganizēšanos, radot iespējas līdzdarboties kultūras, izglītības un sporta dzīvē;
  • Veicināt sabiedrības integrācijas procesu, stiprinot ģimeniskās saites un vērtības;
  • Piesaistīt finansiālu atbalstu dažādu ar biedrības mērķiem saistītu projektu un programmu īstenošanai;
  • Piedalīties un organizēt labdarības akcijas, izstādes, koncertus u.c. pasākumus.Veicināt biedrības dalībnieku kompetenci, institucionālo un organizatorisko kapacitātes attīstību;
  • Sekmēt Ziemeļvidzemes reģiona attīstību, balstoties uz reģiona kultūrvēsturisko attīstību un ciešo saistību ar Igaunijas Republiku;
  • Sekmēt augstu sportisko rezultātu sasniegšanu, sporta treniņu, spēļu u.c. aktivitāšu organizēšanu bērniem, jauniešiem un pieaugušiem, sporta komandas veidošanu un pārstāvību;
  • Sporta pasākumu sponsorēšana, sportistu, treneru, tiesnešu, citu sporta speciālistu un sporta veterānu atbalstīšana, ka ari viņu tiesību un interešu aizsardzība;
  • Sporta materiāli tehniskas bāzes attīstības un modernizācijas sekmēšana,Sporta lomas nostiprināšana veselīga dzīvesveida veidošanā un sporta attīstīšana un pilnveidošana Ziemeļvidzemes reģionā un Latvijas Republikā, Olimpiskās kustības ideālu ievērošana un valsts iedzīvotāju vispusīgas un harmoniskas attīstības veicināšana;
  • Aktivizēt un veicināt uzņēmējdarbību reģionā.