Projektu aktualitātes
Projekta īstenošana ir noslēgusies, un visi laipni aicināti uz pirmajiem kino seansiem
Attēls

Valkas novada dome ir īstenojusi projektu “Mūsdienīga projektora un gaismu necaurlaidīgu žalūziju iegāde Kārķu tautas nama zālei”, kā ietvaros ir iegādāts un uzstādīts moderns projektors, kā arī iegādātas un uzstādītas 14 gaismu necaurlaidīgas žalūzijas. SIA “Rolling” nodrošināja projektora piegādi un uzstādīšanu, un SIA “Barrera group” nodrošināja 14 gaismu necaurlaidīgo žalūziju piegādi un uzstādīšanu. Tagad telpās var rīkot dažāda profila kultūras pasākumus, seminārus, dažādus tematiskos pasākumus ar videoprojekcijas izmantošanu.

Pirmā kino diena tautas namā notiks 19. oktobrī:

  1. plkst. 16.00 gaidīsim bērnus, skolēnus un citus interesentus noskatīties animācijas filmu “Lielais ceļojums”;
  2. plkst. 18.00 rādīsim spēlfilmu pieaugušajiem “Oļegs”.

Projekta mērķis bija labiekārtot Kārķu tautas nama zāli, dažāda vecuma iedzīvotāju iepazīstināšana ar novitātēm kultūrā un citās darbības jomās; izpratnes veidošana par dažādiem kino žanriem; atbalsts filmu producentiem, semināru un citu pasākumu organizatoriem, dodot iespēju parādīt kvalitatīvas videoprojekcijas un attēlus. Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu apstiprināšanai virzīja biedrība “No Salacas līdz Rūjai”.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 5274,39 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 4746,95 EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada domes līdzfinansējums ir 527,44 EUR jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām.

Attēls
Attēls
Attēls

Projekta vadītājs:

Toms Simtiņš

Attīstības projektu un tūrisma nodaļas vadītājs
toms.simtins [at] valka.lv