Projektu aktualitātes
Attēls
Reģionālās attīstības fonds logo

2023. gada 16. novembrī ekspluatācijā tika nodota ražošanas teritorija “Spundenieki”. Pašvaldība plāno veikt atkārtotu nomas tiesību izsoli uz nākotnes investīciju objektu: Ražošanas ēka un teritorija “Spundenieki”, Ērģemes pagasts, Valkas novads. Līdz šī gada beigām pašvaldībai ir jāiesniedz visi nepieciešamie dokumenti gala maksājuma pieprasījumam, lai projekts būtu veiksmīgi pabeigts.

Projekta mērķis ir Valkas novada teritorijā esošo degradēto teritoriju atjaunošana, atbilstoši pašvaldības attīstības programmai, lai veicinātu ilgtspējīgas ražošanas teritorijas izveidošanu un uzņēmējdarbības attīstību, palielinātu privātās investīcijas, sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībā.

Sasniedzot mērķi, tiks veicināta jaunu uzņēmumu izveidošanās un/ vai esošo uzņēmumu paplašināšanās. Projekta ietvaros atjaunotā degradētā teritorijā tiks nodrošināta atjaunota Valkas novadā esoša degradētā teritorija 0.83 ha platībā, kas pielāgota jaunu komersantu izveidošanai un /vai esošo komersantu paplašināšanai; radītas 24 jaunas darbavietas atjaunotajā degradētajā teritorijā; atjaunotajā degradētajā teritorijā esošie komersanti veikuši nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos 260 000 EUR apmērā.

 Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1 337 496.25. ERAF finansējums ir EUR 744 480. Valsts budžeta dotācija ir EUR 31 647.02 un Valkas novada pašvaldības līdzfinansējums ir EUR 164 971.74.

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.

Toms Simtiņš

Attīstības, projektu un tūrisma nodaļas vadītājs
toms.simtins [at] valka.lv