Projektu aktualitātes
Attēls

http://www.estlatrus.eu/

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm    
 

Attēls

No 18.līdz 22.jūnijam pieredzes apmaiņas vizītē Valkā viesojas pieci audzēkņi un divi pedagogi no Gatčinas pilsētas mākslas skolas. Šī vizīte ir viena no Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projekta „Robežgaisma” („Border light”) ietvaros plānotajām aktivitātēm. Vienlaicīgi ar mākslas skolas pārstāvjiem Valkas pilsētā ieradās arī Gatčinas pilsētas kultūras nodaļas vadītāja Tatjana Jefimova un Gatčinas teātra režisore Tamāra Šmakova.

Vizītes pirmajā dienā, 18.jūnijā Gatčinas delegāciju uzņēma Valkas novada domes priekšsēdētājs Kārlis Albergs, pēc tam delegācija devās uz Valkas mākslas skolu.

Gatčinas mākslas skolas audzēkņiem un pedagogiem piecu dienu laikā ir plānotas kopīgas darbnīcas ar Valkas mākslas skolas pedagogiem un audzēkņiem, iepazīšanās ar Valku/Valgu (projekta koordinatora Aivara Ikšeļa vadībā), ekskursija pa Vecrīgu un Mākslas muzeja „Birža” apmeklējums, Smilšu namiņa apskate Siguldā, piedalīšanās Jāņu ielīgošanā pie Valkas novadpētniecības muzeja, maizes cepšanas tradīciju iepazīšana Blomes pagasta „Donās” un pats galvenais – Valkas un Gatčinas mākslas skolu audzēkņu kopīgas izstādes atklāšana piektdien, 22.jūnijā.

18.maijā notika projekta darba grupas sanāksme, kurā piedalījās Valkas novada domes projekta vadītāja Gunta Smane, projekta koordinators A.Ikšelis, projekta koordinatora asistente Mārīte Meļķe, projekta grāmatvede Līga Beitika, Gatčinas pilsētas administrācijas projekta vadītāja Tatjana Jefimova un projekta vadītājas asistente Tamāra Šmakova. Šai pat dienā notika arī pirmā projekta vadības grupas tikšanās, kurā piedalījās Valkas novada domes priekšsēdētājs K.Albergs, priekšsēdētāja vietnieks Viesturs Zariņš, Gatčinas pilsētas vadītāja pilnvarotā persona T.Jefimova un projekta vadītāja G.Smane. Abās iepriekšminētajās sanāksmēs tika izskatīti dažādi abu pašvaldību sadarbības jautājumi veiksmīgai projekta ieviešanai.

Šī gada oktobrī ir plānota astoņu Valkas mākslas skolas pedagogu pieredzes apmaiņas vizīte un nākošā gadā – mūsu mākslas skolas 5 audzēkņu un 2 pedagogu vizīte uz Gatčinas pilsētu.

Valkas novada dome, sadarbībā ar Gatčinas pilsētas administrāciju, laikā no 2012.gada 1.aprīļa līdz 2013.gada 30.augustam ieviesīs Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projektu „Robežgaisma” (angļu valodā „Border light”, projekta Nr.ELRI – 135). Projekta vadošais partneris ir Valkas novada dome un projekta partneris – Gatčinas pilsētas administrācija.

Attēls
Attēls

 

Attēls

 

 

Papildus informācija

Projekta „Robežgaisma” vadītāja

Gunta Smane

Attīstības un projektu daļas vadītāja
gunta.smane [at] valka.lv