Bibliotēka Izglītība Mūžizglītība
Tituls_datorapmacibas_2023_11

Valkas bibliotēka aicina interesentus pieteikties uz bezmaksas individuālām datorprasmju  nodarbībām. Piedāvājam apmeklēt 1,5 stundu garu nodarbību reizi nedēļā, kuras laikā katram interesentam būs iespējams apgūt nepieciešamās pamatzināšanas – informācijas meklēšana internetā, e-pasta un  interneta bankas lietošana, kā arī citas, ar datoru saistītas prasmes pēc katra apmeklētāja interesēm.

Nodarbības notiks reizi nedēļā, ceturtdienās: 9., 16., 23. un 30.novembrī no plkst.10.00-11.30 un 11.45-13.15. Aicinām iegriezties bibliotēkā un rezervēt sev vēlamo nodarbību laiku, kā arī precizēt interesējošās tēmas.

Šī gada vasarā bibliotēkā jau tika organizēti datorapmācības kursi, toreiz nodarbības notika grupā. Pierādījās, ka kursu dalībniekiem ir dažāds priekšzināšanu līmenis un iemaņas darbā ar datoru, līdz ar to darbošanās vairākiem interesentiem kopā kļūst sarežģītāka. Šis bija viens no iemesliem, kādēļ vairāk laika veltījām teorētisko zināšanu apguvei. Šoreiz piedāvājam individuālas (ne vairāk kā divi cilvēki) nodarbības, kuru laikā darbosimies praktiski.

Sīkāka informācija, zvanot 29136199.