Projektu aktualitātes
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas internāts
Reģionālās attīstības fonds logo

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas internātā izveidots 51 dzīvojamais numurs, plaša virtuve ar ēdamzonu, mācību telpa u.c. telpas, kā rezultātā ir iespēja izmitināt 94 bērnus.

Lai veicinātu skolēnu skaitu Valkas novadā, tika nolemts izbūvēt modernu, mūsdienu prasībām atbilstošu internātu Domes bulvārī 3, kura mērķa grupa būtu 1.-12. klašu skolēni. 2018. gada 23. janvārī Valkas novada dome noslēdza līgumu ar SIA “Woltec” par būvdarbiem projektā “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā”, kas paredzēja internāta pārbūvi. Darbi pie internāta būvniecības tika pabeigti 2019. gada 22. janvārī, kam sekoja internāta labiekārtošanas darbi un mēbeļu iegāde.

Visas vasaras garumā internāts uzņēma gan sporta, gan mācību u.c. nometnes. Bērni novērtējuši skaistās telpas un ar prieku pavadīja nometnes dienas tajās.

Tuvojas septembris un internāta durvis vērs jaunie Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas skolēni, kuriem šīs būs ikdienas mājas mācību laikā.

Internāta būvniecības kopējās izmaksas ir 1 323 562,25 eiro (bez PVN). Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums no kopējām izmaksām internātam ir 40%, pārējo līdzfinansē Valkas novada dome.

 

Informāciju sagatavoja:

Gunta Smane

Attīstības un projektu daļas vadītāja
gunta.smane [at] valka.lv