Iznomā vai pārdod
Iznomā medību tiesības

Valkas novada pašvaldība plāno iznomāt medību tiesības sev piederošajā zemes gabalā Ērģemes pagastā, ar kadastra apzīmējumiem:

94520080288

Medību tiesību nomas līguma termiņš 5 gadi vai mazāks. Medību tiesību nomas maksa (bez PVN) 0,40 EUR par 1 ha.

Ja divu nedēļu laikā no šī sludinājuma publicēšanas brīža Valkas novada pašvaldības mājas lapā (publicēts 06.06.2023) uz medību tiesību nomu minētajā zemes gabalā pieteiksies vairākas personas, notiks pretendentu izvērtēšana vai tiks rīkota medību tiesību nomas izsole.

Iesniegumus uz nomas tiesībām var iesniegt Valkas novada pašvaldībā, Beverīnas ielā 3, Valkā.

Iesniegumam jāpievieno Medību tiesību nomas piešķiršanas noteikumos minētie dokumenti.

 

Ingars Siliņš

Attīstības, projektu un tūrisma nodaļas teritorijas plānotājs
ingars.silins [at] valka.lv