Statuss:
Īstenošanā
Projekta logo

Energoefektivitātes uzlabošana Valkas novada pašvaldības ēkā Beverīnas ielā 3, Valkā

Projekta nosaukums, projekta Nr.

“Energoefektivitātes uzlabošana Valkas novada pašvaldības ēkā Beverīnas ielā 3, Valkā, projekts nr. 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/016

Fonds

Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma (AF) plāns

Programma

Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisms

Projekta īstenošanas laiks

2024. gada 11. janvāris līdz 2025. gada 31. decembris

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir uzlabot pašvaldības ēku un infrastruktūras energoefektivitāti, lai samazinātu ikgadējo primāro enerģijas patēriņu un sasniegtu enerģijas ietaupījumu, ieviešot efektīvākos siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinošos pasākumus pašvaldības ēkas energoefektivitātes un siltumnoturības uzlabošanai Valkas novada pašvaldības administrācijas ēkā.

Aktivitātes

Atjaunota, nosiltināta ēkas fasāde, logu nomaiņa, ēkas cokola siltināšana, hidroizolācijas nodrošināšana, vējtvera izbūvēšana iestādes galvenajām durvīm, teritorijas labiekārtošana. Garāžas ēkas fasādes siltināšana, vārtu nomaiņa.

Projekta kopējās izmaksas

EUR 820 626.84

Kopējais AF finansējums

EUR 678 204.00

Valkas novada pašvaldības līdzfinansējums

EUR 142 422.84

Ārpus projekta izmaksas

EUR 135 627.11

Projekta koordinators,
kontaktinform
ācija

Inga Aleksejeva
Attīstības, projektu un tūrisma nodaļas

projektu vadītāja
Mob. tālr.: 26128051
e-pasts: inga.aleksejeva@valka.lv

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild autors un tā neatspoguļo Latvijas vadošās iestādes oficiālo viedokli.

Inga Aleksejeva

Projektu vadītāja
inga.aleksejeva [at] valka.lv