Statuss:
Īstenošanā
“WoodMeadowLIFE”  logo

Projekta nosaukums, projekta Nr.

“WoodMeadowLIFE”, (LIFE20 NAT/EE/

000074)

Fonds

Eiropas Komisijas (EK) finanšu instruments

Programma

ES LIFE programma

Projekta īstenošanas laiks

2022. – 2025. gads

Projekta vadošais partneris

Igaunijas Vides Pārvalde (Environmental Board)

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir atjaunot 700 hektārus ES nozīmes aizsargājamās dzīvotnes “Parkveida pļavas un ganības” platību Latvijā un Igaunijā, un izveidot atbalsta sistēmu šo platību ilgtspējīgai apsaimniekošanai.

Valkas novada pašvaldībā mērķis ir atjaunot

7.04 ha ES nozīmes aizsargājamās dzīvotnes “Parkveida pļavas un ganības” platību, un izveidot atbalsta sistēmu šo platību ilgtspējīgai apsaimniekošanai.

Aktivitātes

Valkas novadā plānotas šādas aktivitātes:

  1. Eksperta atzinuma par atmežošanas nepieciešamību sagatavošana;
  2. Veikt atmežošanu;
  3. Koku un krūmu sakņu frēzēšana;
  4. Aploku uzstādīšana, ja turpmākā vietas apsaimniekošana tiks realizēta ar noganīšanu; 5. Caurtekas ierīkošana.

Kopējais EK finansējums

75 % no kopējām attiecināmajām izmaksām

Valkas novada pašvaldības līdzfinansējums

25 % no attiecināmajām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 10 000,00

Toms Simtiņš

Attīstības, projektu un tūrisma nodaļas vadītājs
toms.simtins [at] valka.lv